Τύπος

The Independent

ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Οκτώβριος 2016

KENSHŌ Mykonos

Kenshō Fine Dining Restaurant is the global winner for Best Food Styling/Presentation at the prestigious World Luxury Restaurant Awards!!

We are so proud of it!!

Περισσότερα