Πιστοποιήσεις

KENSHŌ ISO Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004


Quality & Environmental Policy


KENSHŌ Mykonos

Kenshō Fine Dining Restaurant is the global winner for Best Food Styling/Presentation at the prestigious World Luxury Restaurant Awards!!

We are so proud of it!!

Περισσότερα